Zahrada - projekt

Projekt zahrady je výslednicí několika vstupních faktorů:

Vlastní tvorba projektu probíhá v několika krocích:

  1. Nezávazná schůzka na pozemku, kde si popovídáme o Vašich představách, přáních a možnostech. Na základě Vašich požadavků Vám zpracujeme cenovou nabídku na projekt zahrady a upřesníme rozsah projektové dokumentace.
  2. Druhým krokem je vyplnění našeho dotazníku, který obsahuje všetečné otázky, které nám pomohou ke zpracování projektu přímo na míru. Dále budeme potřebovat plán pozemku, půdorys domu, eventuelně další podklady. V případě potřeby pozemek zaměříme.
  3. Sejdeme se nad prvním návrhem; obdržíte portfolio, které obsahuje jednu nebo dvě skicy, fotografie navrhovaných rostlin, detailní informace o technologických postupech, cenové varianty rostlinného materiálu atp.
  4. Na následné schůzce probereme Vaše připomínky k návrhu a na základě těchto připomínek návrh rozpracujeme do finální podoby, případně vypracujeme novou verzi projektu.
  5. Po vypracování finální verze projektu a jeho odsouhlasení zpracujeme osazovací plán, případně plán stavebních a terénních prací, technickou zprávu a další přílohy dle dohody.

Studie i finální návrhy provádíme ručně. Domníváme se, že projektování živého díla, kterým zahrada bezesporu je, odpovídá svým charakterem spíše umělecké práci, než technickému projektování. Při ručním kreslení tak dochází k bezprostřednějšímu kontaktu projektanta se zahradou. Počítač však využíváme např. při tvorbě vizualizací, které jsou ztvárněním návrhu na podkladě reálné fotografie.

BENED - zahradní architektura s.r.o., Dolany 21, 783 16 Dolany, okr. Olomouc, e-mail: bened@bened.cz, tel.: (+420) 585 396 441, mobil: (+420) 602 776 242

Provádíme kompletní realizace zahrad od návrhu, přes realizaci až po údržbu. Hlavní činností naší firmy je zahradní architektura, kterou se zabýváme od roku 1997. Zveme Vás také k návštěvě našeho zahradnictví Olomouc, ve kterém Vám nabídneme okrasné dřeviny českých i zahraničních pěstitelů.